Zakazu wszelkich katastrof naturalnych, będzie miał jedzenie. Jeśli używa się systemów i znane teorie na temat rolnictwa, jego gospodarstwo powinno zapewnić mu mnóstwo.

Myśliwy z drugiej strony jest zawsze w pościg. Nie zawsze jest pewien, kiedy przyjdzie następny posiłek lub jak duży połów będzie musiał. On jest zawsze w ruchu, skacząc z jednej ścieżki do drugiej.

Pages: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8