Tak więc korzystać z aplikacji iPhone do promowania, zarządzać i rozszerzać swoje wydarzenie - angażowanie dzisiejszy patron zdarzeń i ich środków bezpośredniego porozumiewania się. Przynieś swoje wydarzenie w dzisiejszym cyfrowym świecie, twoje patronami są tam i tak powinno być.

Pages: 1, 2, 3, 4