Z Partyzant P.R. PLIK

Historia podejmowania sierpnia 1991 rewolucja w byłym Związku Radzieckim

rozpoczęła się, gdy ówczesny prezydent Michaił Gorbaczow opuścił Moskwę na wakacje na

- autor artykułu

Pages: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9