Że: Smith Spółka będzie nadal służyć jako wiodący obywatela w naszej społeczności jako pracodawcy i dawcy korporacyjnej dla przyszłych pokoleń;

ZATEM, I (nazwa burmistrza), burmistrz Anytown, Massachusetts, oświadczam 1 stycznia 2011 Smith Dzień Firmy w Anytown, Massachusetts.

Pages: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9