publicznej dla dwóch podstawowych powodów. Po pierwsze, nauczyć nowych zachowań, a po drugie,

oni pozwalają nam wiedzieć, że pewne zachowania są słuszne i właściwe. Więc jeśli

Pages: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10