media są zachęcające pewne wzorce zakupowe, trendy mody, tryby

myślenia, niejawnym wiadomość otrzymujemy jest "Nie szkodzi mi się podoba,

sposób, że czuję, że ". W ten sposób nasza kultura ewoluuje, jest przyspieszony, a

Pages: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10