niż to. Ekspert Public Relations jest tak dobrze zorientowany w ludzkiej naturze, jak w

bajty redakcyjne i dźwięku.

P.R. może być tak makro jako kampanię, by przekonać rządy obcych więc kupić

Pages: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10