Kiedy w końcu zrobił, kasjer workach mój zakup, a kiedy odwrócił się do wyjścia

sięgnął do słoika z dwóch centów owinięte folią mennic. Wyciągnął jedną z nich,

upuścił go w torbie, i powiedział: "Opóźnienie doświadczyłeś było niewybaczalne.

Pages: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10