Dla mnie do 1000 $, pracując 10 godzin dziennie przez tydzień prosto jest w porządku pracy, ale jest to praca produktywna? Gdybym był pracodawca, powiedziałbym tak! Gdybym był pracownik, chciałbym powiedzieć, że nie! Widać, że jest coś, że mrówki rozumiem bardzo dobrze. Oni rozumieją potęgę małego słowa o nazwie "dźwigni" Czy pojedyncza mrówka nakarmić całą kolonię? Czy kilka mrówek zbierać żywność, podczas gdy reszta spędzać czas z królową? Nie! Tak, myślę o tym, kim chcesz być w tym scenariuszu. Chcesz być mrówka pracownik lub królowa? Pracownica wykorzystała jedynie własnymi siłami. Prawdziwy sukces przychodzi, gdy można dowiedzieć się, jak wykorzystać swój czas z wysiłkami innych, w tym samym czasie, wartość dodaną dla wszystkich uczestników.

Pages: 1, 2, 3, 4, 5