• Identyfikowanie właściwej osoby do kontaktu w biurze burmistrza. Niech wiedzą, którzy planują złożyć języka głoszenie poprzez e-mail, i zapytać, czy istnieją jakieś wytyczne.

• Tak, można napisać samemu. Pracownicy burmistrza będzie go wydrukować na oficjalnym papierze firmowym miasta lub na specjalnym formularzu, a burmistrz będzie go podpisać.

Pages: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9