• merostwa poprosi, aby go podnieść, a jeśli nie planuje specjalną imprezę, gdzie będzie czytać, pytać go podnieść, kiedy burmistrz jest dostępna dla fotografii. Ale to o wiele lepiej, aby ją przeczytać na wydarzenia rocznicy!

Pages: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9