Zaletą jest to, że reklamy reklamodawca zachowuje pełną kontrolę. On

dokładnie wie, jakie jest jego przesłanie powie i dokładnie, kiedy to się okaże.

Ale pamiętam ten mały fakt życia: większość top agencje reklamowe rozważyć 1-2

Pages: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9