zostaną przekazane. Ale społeczeństwo jest znacznie likelier zaakceptować to, co gleans od

mediach nad tym, co widzi w reklamach. Jeśli Dan Rather mówi nowy

buty sportowe to śmiała, ludzie dadzą, że więcej niż uwierzytelniające

Pages: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9