Plan P.R. niezawodny, a po trzech dniach przekazała go osobiście. Sonnenberg

wyglądał na tchu kierownictwo w oczy i zaintonował: "Nic nie rób". Z

tym, elegancki publicysta schował swój czek i wyszedł, ku

Pages: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9