Strumień prasowych podkreślał, między innymi, Argentine

Rekord reżimu w walce z terroryzmem. Czasami prawda może być rozciągnięty

dopóki nie rozrywa się na pół.

Nie chcę dać wrażenie, że P.R. jest ściśle uprzejmy wersja

Pages: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9