Pomyśl o tym: tymczasowy cierpienie jednego "znikomej" dziewczynki zatrzymał

na świecie najpotężniejszym krajem martwy w swoim utworów. (Następnie, aby kanonizować

Pages: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9