firma lub firma wiadomością. Ale wiesz i ja wiem, że są w

Pieniądze biznes jak każdy inny. Ponieważ praktycznie wszystkie media są

przedsięwzięcia zarobkowego prywatna, zachowują się podobnie jak każdy inny

Pages: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9