Promuj swoje wydarzenie - iPhone Apps są gorące! Proste skojarzenie z wydaniem aplikacji i dostępności aplikacji dla zdarzenia oferuje korzyści pasożytniczych związanych z popularności tego medium. Pozytywne możliwości public relations w obfitości, z jak wyżej o aplikacji uwalniania i dostępności, ale także z treści, które mogą zostać udostępnione oraz dostępne za pośrednictwem aplikacji.

Pages: 1, 2, 3, 4, 5