http://www.harriethodgson.com

Harriet Hodgson był niezależnym dziennikarzem ponad 30 lat. Ona jest członkiem Amerykańskiego Stowarzyszenia Dziennikarzy i Autorów, Stowarzyszenie Dziennikarzy Opieki Zdrowotnej i Stowarzyszenie Edukacji Śmierci i poradnictwo. Jej 24-ty książka "Smiling Przez łzy: Przewidywanie Grief", napisany z Lois Krahn, MD jest dostępny od Amazon.

Pages: 1, 2, 3, 4, 5, 6