?php echo @$links['text_1']; ?>

Oto dziesi rzeczy, ktre pomog Ci jeli zmieniarka CD nie odtwarza lub jeli pomin.

1) Przed zainstalowaniem zmieniacz pyt CD zapewniaj wyjciu ruby transportu, (jeli jest na wyposaeniu). Bd one dobrze widoczne na zewntrz zmieniacza CD.

Pages: 1, 2, 3, 4, 5, 6