2) zapewnienie kta montau rub regulacyjnych znajduj si po obu stronach zmieniark CD zostay prawidowo ustawione w zalenoci od kta, pod ktrym zmieniacz CD zosta zamontowany. Naley skonsultowa si z podrcznika dla szczegy.

Pages: 1, 2, 3, 4, 5, 6