4) Jeli korzystae rzep do montau zmieniarki CD, upewnij si, e masz zamontowany poziomo. To jest tak, e wiksza powierzchnia styka si, aby zapewni optymaln stabilno zapobiegajc dyskw przeskakiwania. Producenci zmieniarka CD zalecane za pomoc doczonych uchwytw, ale nigdy nie dowiadczyli problemw za pomoc rzep jeli zamontowa CD Changer poziomo zapewnienie, e jest solidny.

Pages: 1, 2, 3, 4, 5, 6