5) Uyj pyty CD do czyszczenia lasera. S one dostpne w kadym sklepie muzycznym i kiedy gra w zmieniark CD czyci laser i skorygowa ewentualne problemy brudnego lasera, takich jak dyski CD nie gra lub omijania.

6) Jeeli magazyn zmieniarka wyrzuca, to moc jest dotarcie do zmieniarki CD, wic nie bdzie problemu.

- autor artykuu

Pages: 1, 2, 3, 4, 5, 6