Nie jest prawdopodobne, aby osiągnąć stopień sławy że pan Trump, ale biorąc pod uwagę

jego haniebne obrazu, chciałbym pogratulować panu tego.

P.R. VS. MARKETING

Pages: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9