To może mieć sens z punktu widzenia korporacji, ale istnieje wyraźna

Różnica między P.R. i marketingu. Wracając do "nauki wobec sztuki"

Analogia, natomiast P.R. to sztuka, marketing jest nauką.

Pages: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9