Bob Serling, prezes Grupy Stratford marketingu, w L. A. opartej

marketingu firmy, ma napisane: "Marketing to wszystko zrobić, aby upewnić się,

klientom dowiedzieć się o, i kupić, produktów i usług ". To

Pages: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9