Kontakt: Pan Vladimir Varivoda, Dyrektor Generalny

Aby uzyskać więcej informacji na temat rosyjskiego sektora telekomunikacyjnego, należy kupić moją nadchodzącą książkę "Jazda rosyjskiej technologii boom" w http://www.futuretext.com

Pages: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8