Dial-up - 30%

BWA - 5%

Szerokopasmowy stacjonarnego dostępu - 65%

BWA generuje ponad 7% przychodów z szerokopasmowego rynku internetowego. Lwa nr 146; s akcje podmiotów świadczących usługi mniej niż 100 klientów i ARPU pozostaje na niskim poziomie # 150; około 200. USD Moskwa i regiony oferują dużą liczbę klientów, dla których bezprzewodowego szerokopasmowego jest jedynym preferowanym wyborem dla dostępu do Internetu. Przeciętne roczne tempo wzrostu w latach 2002-2004 przekroczył 50%, a pozostała wysoka w latach 2005-2006.

Pages: 1, 2, 3, 4, 5