Aby wyeksportować sprzęt szerokopasmowego dostępu do Rosji, to na pewno trzeba współpracować z ustalonymi rosyjskich firm, zarówno integratorów systemów lub dystrybutorów. Firmy te mogą pomóc poprzez niepewności procesu certyfikacji, pomóc znaleźć odpowiednią klientelę i skierować swoją działalność w całej Rosji. Oto lista niektórych renomowanych firm rosyjskich, które mogą pracować z wami na ten temat:

Pages: 1, 2, 3, 4, 5