całkowicie zdominowany przez siły przekazu. Po naszych własnych rodzin, nie ma wpływu

posiada większą władzę w kształtowaniu tekst naszego samopoczucia niż czynią to media

Pages: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10