Nośnik może być przyspieszony proces rozpowszechniania, ale jak

okazało się w czasach pierwszych naddźwiękowych, łamiąc barierę dźwięku

nie, jak niektórzy naukowcy obawiali, bo samoloty się rozpadać. Również,

Pages: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9