Podstawy poruszania mediów. Aby dotrzeć do klientów, darczyńcy lub

inwestorów, aby osiągnąć publicznego trzeba polegać na mediach jako główny

pośrednik. Metodologia do osiągnięcia tego celu jest znany jako Public Relations.

Pages: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9