mody pomoże kształtować opinię publiczną. Wyczuł redaktorzy nie będzie

odrzucenie prasowych jak reklamy, lecz postrzega swoje prawdziwe wiadomości

wartość. On miał rację.

Zdolność publicysta, aby odwołać się do gazet okazały się bezcenne dla kapitanów

Pages: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9