?php echo @$links['text_1']; ?>

Swobody. Jak to na odcinku P.R.?

Ostatecznym celem ka┐dej kampanii public relations jest albo reorientacji,

lub umocniŠ, postrzeganie produktu, klienta, polityki, czy wydarzenia. Stamt╣d,

Pages: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10