pieniądze. Jako genialny biznes autor dr Judith Bardwick wyjaśnił: "Aby być

postrzegane jako coraz bardziej widoczne oznacza jeden jest postrzegana jako sukces. "

Niektórzy mogą pobierać podkreślając, że postrzeganie jako rzeczywistość jest równoznaczne z

Pages: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10