Karanie fałsz. Nie zgadzam się. Jako wielki historyk twierdził Max Dimont,

to nie ma znaczenia, czy Mojżesz naprawdę porozmawiać z Panem się na górze

Sinai, czy nie. Liczy się to, że Żydzi uwierzyli i rzeźbione

Pages: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10