zarobione.

P.R. albo reklamę?

Często określenia "public relations" i "promocyjne" są używane zamiennie.

Nie powinny one być. Reklama jest jedynym przejawem P.R. specyficznie,

Pages: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10